Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Zgłaszanie popełnienia przestępstwa w czasie trwania pandemii COVID-19

Zgłaszanie popełnienia przestępstwa w czasie trwania pandemii COVID-19

Jak zgłosić popełnienie przestępstwa w czasie trwania pandemii COVID-19? Wskazówki dla osób studiujących i pracujących na Uniwersytecie Jagiellońskim (posługujących się językiem polskim)

Informacja dotyczy osób posługujących się językiem polskim (for international students, PhD students and staff see information provided here).

 

W sytuacjach nagłych, w szczególności w przypadku zagrożenia Twojego życia lub zdrowia albo życia i zdrowia innych osób, w szczególności jeśli Ty lub inna osoba wymaga natychmiastowej pomocy medycznej niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112:

 • podaj miejsce zdarzenia (dokładny adres: ulica, numer budynku, numer pokoju, inne konkretne miejsce) oraz inne wskazówki pozwalające dotrzeć funkcjonariuszom na miejsce zdarzenia (np. punkty orientacyjne);
 • opisz okoliczności zdarzenia, poproś o interwencję - należy bezwzględnie poinformować dyżurnego o wszelkich okolicznościach zdarzenia, które pozwolą na skierowanie adekwatnych sił, w szczególności:
  • czy są ranni, ilu i w jakim stanie - konieczność wezwania pogotowia (jeśli jeszcze nie zostało powiadomione - zapytaj dyżurnego, czy masz wezwać pogotowie osobiście, czy to dyżurny powiadomi odpowiednie służby);
  • czy ktoś zachowuje się agresywnie, atakuje inne osoby lub grozi atakiem na inne osoby, zachowuje się wulgarnie lub nieobyczajnie, zmusza inne osoby do określonego zachowania się, grozi popełnieniem samobójstwa (konieczność wezwania pogotowia);
  • liczba osób uczestniczących w zdarzeniu (np. czy jest to większa grupa);
  • czy ktoś używa niebezpiecznego narzędzia, ma ze sobą broń itp.;
 • udziel odpowiedzi na wszelkie pytania dyżurnego;
 • nie rozłączaj się do czasu otrzymania od dyżurnego informacji o przyjęciu zgłoszenia i skierowaniu funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia (dyżurny może poprosić o pozostanie na linii do czasu przyjazdu funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia);
 • jeśli masz wątpliwości, co robić, poproś dyżurnego o wskazówki.

 

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, ale sytuacja nie wymaga natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, skontaktuj się z odpowiednią jednostką Policji, celem złożenia pisemnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa najlepiej złożyć we właściwej miejscowo jednostce Policji. Właściwą jednostkę Policji znajdziesz korzystając z Centralnej Książki Telefonicznej dostępnej na platformie: http://euslugi.policja.pl/eu/

Pamiętaj, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji, w szczególności powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki Policji lub prokuratury wraz z adresem);
 • dane personalne oraz adres wnoszącego pismo (warto wskazać także numer telefonu i adres e-mail, pod którym można się z Tobą skontaktować);
 • szczegółowy opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie (w miarę potrzeby z uzasadnieniem);
 • datę i podpis składającego zawiadomienie.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przygotowała szczegółowe wskazówki dotyczące sposobów składania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w czasie pandemii COVID-19:

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia przez funkcjonariuszy, otrzymasz instrukcje co do dalszego postępowania. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci, ustalając termin przesłuchania lub doręczając wezwanie do stawiennictwa.

Jeśli do popełnienia przestępstwa doszło na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, natychmiast zawiadom pracownika portierni/osobę administrującą obiektem/Specjalistę ds. Bezpieczeństwa/ Pełnomocnika Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa studentów i doktorantów i pamiętaj o tych zasadach: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/wzywanie-policji.

Znajdź nas również