Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Prof. Beata Kowalska Rzeczniczką Praw i Wartości Akademickich UJ

Prof. Beata Kowalska Rzeczniczką Praw i Wartości Akademickich UJ

Senat UJ powołał dr hab. Beatę Kowalską, prof. UJ, do pełnienia funkcji Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ na kadencję 2020-2025

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 25 listopada 2020 roku powołał dr hab. Beatę Kowalską, prof. UJ, do pełnienia funkcji Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ na kadencję 2020-2025.

Uchwała nr 101/XI/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Rzecznika Praw i Wartości Akademickich na kadencję 2020-2025 dostępna jest na tej stronie.

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich UJ  "stoi na straży praw i wartości akademickich wynikających z prawa powszechnie obowiązującego i aktów wewnętrznych Uniwersytetu, a także w szczególności z wielowiekowej tradycji i zwyczajów Uniwersytetu, Akademickiego Kodeksu Wartości i Kodeksu Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych". W swojej działalności "kieruje się zasadami niezależności, bezstronności i poufności oraz dąży do polubownego rozwiązywania sporów wewnątrz wspólnoty uczelni".

Zakres kompetencji Rzecznika Praw i Wartości Akademickich UJ został uregulowany w uchwale nr 16/II/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zasad powoływania oraz zakresu kompetencji Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, dostępnej na tej stronie.

Więcej informacji o dr hab. Beacie Kowalskiej, prof. UJ, dostępnych jest na stronie Instytutu Socjologii UJ.

Źródło zdjęcia: Facebook Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Znajdź nas również