Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Informacja o konkursie na stanowisko w Dziale Bezpieczni UJ

Informacja o konkursie na stanowisko w Dziale Bezpieczni UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ. Poniżej treść ogłoszenia

 

 

 

 

Opis stanowiska:

 • prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i równego traktowania, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych i publikacji z tego zakresu,
 • reagowanie na zgłaszane przypadki naruszenia bezpieczeństwa osobistego i zasad równego traktowania na uczelni,
 • opracowywanie procedur i wskazówek postępowania w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania, 
 • monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania na uczelni,
 • prowadzenie, przy współpracy z innymi jednostkami UJ, badań dotyczących bezpieczeństwa oraz równego traktowania wśród członków i członkiń wspólnoty uczelni,
 • udzielanie informacji nt. obowiązujących przepisów i procedur w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania,
 • współpraca z Samorządem Studentów UJ, Towarzystwem Doktorantów UJ, organizacjami studenckimi, kołami naukowymi, Studencką Poradnią Prawną UJ oraz innymi przedstawicielstwami osób studiujących i zatrudnionych.

Wymagane kwalifikacje i kompetencje:

 • ukończone studia wyższe: preferowane socjologiczne, pedagogiczne, psychologiczne (ewentualnie ostatni rok studiów magisterskich),
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia szkoleń (preferowane z zakresu równego traktowania), udokumentowane zaświadczeniami, certyfikatami itp.,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • wysokie kompetencje społeczne, w tym w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń i programów biurowych (pakiet Microsoft Office 365),
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, terminowość.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach szkolnictwa wyższego, w szczególności na uczelni wyższej (w tym uczelni medycznej), albo w ośrodku interwencji kryzysowej lub innej organizacji pomocowej,
 • znajomość technik mediacyjnych i negocjacyjnych,
 • znajomość programów do ilościowej analizy danych (PS Imago), jakościowej analizy danych (np. MAXQDA lub NVivo), graficznych, doświadczenie dotyczące baz danych,
 • znajomość dodatkowego języka obcego (preferowana znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia jest również dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UJ - Praca.

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o konkursie na stanowisko administracyjne w Dziale Bezpieczni UJ
Znajdź nas również