Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

20211125

16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Data: 25.11.2021 - 10.12.1021
Czas rozpoczęcia: 08:00
Miejsce: Uniwersytet Jagielloński
Organizator: Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ
Witryna internetowa: https://fb.me/e/57ljoowgr
16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Jak co roku w dniach 25 listopada - 10 grudnia 2021 Uniwersytet Jagielloński bierze udział w międzynarodowej kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

Jak co roku w dniach 25 listopada (Dzień przeciw przemocy wobec kobiet) – 10 grudnia 2021 (Dzień Praw Człowieka) odbędzie się międzynarodowa kampania 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Tegoroczna edycja ma charakter jubileuszowy. Kampania jest organizowana nieprzerwanie od 30 lat. Podobnie jak w poprzednich latach, Uniwersytet Jagielloński weźmie aktywny udział w jej organizacji.

Mamy przyjemność i zaszczyt poinformować, iż tegoroczna edycja kampanii została objęta patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacka Popiela.

 

Kampanię na Uniwersytecie Jagiellońskim współorganizują m.in.:

 • Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich UJ, dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ;
 • Pełnomocnik Dziekana WSMiP UJ ds. bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji, dr Przemysła Tacik;
 • Samorząd Studentów UJ;
 • Organizacja TęczUJ;
 • Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ;
 • Stowarzyszenie All in UJ;
 • ESN UJ Kraków.

 

W imieniu Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ, będącego koordynatorem tegorocznej edycji kampanii na Uniwersytecie Jagiellońskim, chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach kampanii przez różne podmioty i organizacje, które współpracują z Działem Bezpieczni UJ.

Więcej informacji na temat samej kampanii znajdą Państwo na stronach: http://kampania16dni.pl/ oraz https://16dayscampaign.org/. O poprzednich edycjach na UJ można przeczytać tu: https://bezpieczni.uj.edu.pl/16-dni-akcji.

 

PROGRAM (program jest aktualizowany na bieżąco):

 • 27-28.11 – bezpłatny warsztat z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony WenDo – wydarzenie organizowane przez Dział Bezpieczni UJ - https://bezpieczni.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_bHFKkI5XpNbQ/136167082/149197077
 • 29.11, godz. 19.00 – Doświadczenia osób LGBTQ+: open discussion z uczestnikami programu Erasmus+ – wydarzenie organizowane przez organizację TęczUJ;
 • 02.12, godz. 17.00 – Jak zapobiegać przemocy? - webinar Centrum Praw Kobiet x ESN UJ Kraków – wydarzenie organizowane przez ESN UJ - https://fb.me/e/4Kqqbyaeb;
 • 03.12, godz. 16.00 - Przemoc i dyskryminacja z uwagi na płeć w środowisku uniwersyteckim – debata WSMiP – wydarzenie online organizowane przez Pełnomocnika Dziekana WSMiP UJ ds. bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji dr Przemysława Tacika - https://www.facebook.com/events/506625823784857/?ref=newsfeed;
 • 06.12, godz. 18.00 - Kryzys uchodźczy na polskiej granicy, a prawa człowieka – wydarzenie organizowane przez organizację TęczUJ;
 • 08.12, godz. 18.00 – Panel dyskusyjny na platformie StreamYard: „Przemoc – jak reagować?” – wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie All In UJ - https://fb.me/e/2DG8V62nZ;
 • 09.12, godz. 17.30 – Prelekcja mgr Kai Głąb: Różnice międzypłciowe w diagnozie psychologicznej. Gender bias i dyskryminacja w psychopatologii – wydarzenie organizowane przez Zespół ds. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji Samorządu Studentów UJ;
 • 09.12, godz, 17.00 – Webinar Centrum Praw Kobiet (po angielsku) – wydarzenie organizowane przez ESN UJ;
 • 25.11 – 10.12 – Kampania informacyjna na portalu Facebook dotycząca przemocy – wydarzenie realizowane przez Dział Bezpieczni UJ.
Znajdź nas również