Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Spotkanie Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości

Spotkanie Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości

W dniach 20-22 kwietnia 2022 r. w Toruniu odbyło się spotkanie Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości, tj. sieci łączącej osoby pełniące na polskich wyższych uczelniach funkcje i stanowiska związane z ochroną praw i wartości akademickich, bezpieczeństwem, równym traktowaniem i różnorodnością.

Sieć została utworzona w odpowiedzi na potrzebę dzielenia się przez wyższe uczelnie doświadczeniami z zakresu różnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i równości, a także potrzebę szukania inspiracji do bardziej skutecznych rozwiązań w tym obszarze. Spotkania Sieci odbywają się regularnie, niemniej jednak było to pierwsze stacjonarne spotkanie w tak szerokim gronie. Szczególna uwaga została zwrócona na rozwiązania antymobbingowe i antydyskryminacyjne funkcjonujące na poszczególnych uczelniach oraz dobre praktyki wewnętrznych regulacji związanych z bezpieczeństwem środowiska akademickiego.

 

Więcej informacji o Sieci można znaleźć tutaj

Znajdź nas również