Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Spotkanie Una Europa Diversity Council w Helsinkach

Spotkanie Una Europa Diversity Council w Helsinkach

Przedstawiciele Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ wzięli udział w spotkaniu Diversity Council w ramach sieci Una Europa w Helsinkach

W dniach 29 maja–1 czerwca 2022 r. przedstawiciele Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ wzięli udział w spotkaniu Diversity Council oraz zespołów roboczych Diversity Council w ramach sieci Una Europa w Helsinkach.

Una Europa to związek 11 europejskich uniwersytetów badawczych: Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, University College Dublin, University of Edinburgh, Uniwersytet w Helsinkach, Universiteit Leiden, Uniwersytet Jagielloński, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universität Zürich.

W ramach projektu Una Europa zatytułowanego 1Europe funkcjonuje Diversity Council, działająca na rzecz różnorodności w szkolnictwie wyższym w oparciu o 4 grupy robocze (action groups, AG):

  1. Data Collection and Benchmarking (gromadzenie danych i wskaźników związanych z różnorodnością na uczelniach);
  2. Good Practices (zbieranie dobrych praktyk dot. różnorodności);
  3. Education (przygotowanie otwartych kursów online, tzw. MOOC, dot. różnorodności);
  4. Research (udostępnianie efektów prac Diversity Council na potrzeby badań).

Gospodarzem pierwszego od czasów pandemii Covid-19 stacjonarnego wydarzenia Diversity Council był Uniwersytet w Helsinkach. Dział Bezpieczni UJ reprezentowali Michał Powszedniak (zebrania plenarne Diversity Council oraz AG Good Practices) oraz dr Stella Strzemecka (AG Data Collection and Benchmarking).

Wydarzenie poświęcone było przede wszystkim pracom nad publikacją końcową Diversity Council, stanowiącą raport z dotychczasowych prac, oraz dyskusja nad przyszłością Diversity Council w ramach kolejnych projektów realizowanych przez uniwersytety zrzeszone w sieci Una Europa.