Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja wydarzeń i imprez na Uniwersytecie Jagiellońskim

Organizację wydarzeń i imprez na Uniwersytecie Jagiellońskim reguluje zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum) oraz zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany ww. zarządzenia nr 51.

Informacji ws. organizacji wydarzeń oraz procedury udzielają:

 

Wszelką dokumentację związaną z organizacją imprez, w szczególności formularze zgłoszenia zamiaru organizacji imprezy, należy przesyłać na adres imprezy@uj.edu.pl.

 

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 51 Rektora UJ ws. Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez
pdf
Zarządzenie nr 9 Rektora UJ ws. zmiany zarządzenia nr 51
docx
Formularz zgłoszenia zamiaru organizacji imprezy (formularz edytowalny)
pdf
Formularz zgłoszenia zamiaru organizacji imprezy (formularz nieedytowalny - do uzupełnienia pismem ręcznym)
docx
Opinia administratora budynku (wzór)
docx
Opinia Inspektoratu BHP (wzór)
docx
Opinia Inspektoratu PPOŻ (wzór)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19, większość aktywności studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim przyjęło formę zdalną. Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, aby organizowane wydarzenie było bezpieczne, owocne i aby odbywało się w dobrej atmosferze.

Niezależnie od charakteru wydarzenia, organizator ma za zadanie zadbać, by odbywało się w duchu wzajemnego szacunku osób w nim uczestniczących, a także z poszanowaniem wartości akademickich. Charakter samego wydarzenia, jak również prezentowane treści nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa.

Zarówno w wypadku wydarzeń o charakterze naukowym (konferencje, seminaria, webinaria itd.) jak i wydarzeń o charakterze innym niż naukowy (debat, spotkań ze znanymi ludźmi, szkoleń itd.) należy zadbać o przestrzeganie standardów dyskusji akademickiej i niezwłocznie reagować na ich naruszanie.

Kierując się zasadami wyrażonymi w § 4 ust. 2 Statutu UJ warto zadbać o maksymalną inkluzywność wydarzenia. Kluczowe jest stworzenie takich warunków, aby udział w wydarzeniu był dostępny dla jak największej ilości zainteresowanych osób. W szczególności nie jest dopuszczalne ograniczanie możliwości udziału w wydarzeniu ze względu na rzeczywiste lub domniemane cechy tożsamości, takie jak: płeć, kolor skóry („rasa”), język, pochodzenie narodowe i/lub etniczne, religia, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd, stan zdrowia i stopień sprawności, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, status społeczny i ekonomiczny etc.

Inkluzywny charakter wydarzenia powinien się także przejawiać w niedopuszczeniu do wypowiedzi lub zachowań atakujących inne osoby, lub nie mieszczących się w ramach akademickiego dyskursu w toku samego wydarzenia.

Należy także zadbać o mechanizmy, które umożliwią skuteczne reagowanie na zachowania, wypowiedzi i sytuacje niepożądane, w tym w szczególności treści lub wypowiedzi:

  • obraźliwe dla osób uczestniczących w wydarzeniu, lub osób trzecich;
  • naruszające wartości akademickie;
  • stojące w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w ślubowaniu studenckim lub doktoranckim;
  • o charakterze dyskryminującym;
  • naruszające prawo.

Do dobrych praktyk, które zwiększają bezpieczeństwo wydarzeń online należą m.in.:

Jeśli którakolwiek z osób uczestniczących w wydarzeniu narusza przepisy prawa, lub dopuszcza się czynu uchybiającego godności członka społeczności akademickiej UJ, w szczególności jeśli dopuszcza się dyskryminacji lub posługuje mową nienawiści, należy zgłosić sytuację pracownikom Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów reagowania w trudnych sytuacjach, skorzystaj z porad zamieszczonych w kursie BHK (dostępny dla wszystkich) oraz w kursie BHP (dostępny dla pracowników po zalogowaniu).

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa organizowania wydarzeń online można znaleźć w poniższych linkach: