Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzywanie policji na teren UJ

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Policja i inne służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkraczać na teren uczelni w oparciu o szczególne zasady.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim zasady te kompleksowo reguluje porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w Krakowie z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 października 2012 r. w sprawie: zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Każda osoba pokrzywdzona lub będąca świadkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ma prawo i obowiązek powiadomić Policję. Zawsze należy wówczas poinformować portiera albo inną upoważnioną osobę o wezwaniu Policji. Osoby te przekażą informację o wkroczeniu Policji Pełnomocnikowi Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Kanclerzowi, Specjaliście ds. bezpieczeństwa.

Jeśli dyżurny ma wątpliwości, czy Policja powinna podjąć interwencję na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma on obowiązek skontaktować się z Rektorem albo którąś z upoważnionych przez Rektora osób. O ewentualnych trudnościach związanych z podejmowaniem interwencji przez Policję na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego należy powiadomić Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Każdy portier lub dyżurny pracownik dozoru jest osobą upoważnioną do wzywania Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jeśli zdarzenie uzasadniające interwencję Policji ma miejsce w budynku z portiernią/ochroną - niezwłocznie zawiadom dyżurnego pracownika i poproś o pomoc i wezwanie Policji. Informacja musi być rzeczowa i krótka - co i gdzie się dzieje?

 1. najlepiej dzwonić po Policję korzystając z numeru 47 835 29 08 (tel. do dyżurnego KMP w Krakowie).
 2. po uzyskaniu połączenia:
 • przedstaw się - jeśli jesteś osobą upoważnioną, powiedz, że masz prawo wezwać Policję na podstawie porozumienia UJ i KMP;
 • podaj miejsce zdarzenia (dokładny adres: ulica, numer budynku, numer pokoju, inne konkretne miejsce) oraz inne wskazówki pozwalające dotrzeć funkcjonariuszom na miejsce zdarzenia (np. punkty orientacyjne, gdzie znajduje się sprawca lub kierunek w którym się oddalił itp.);
 • opisz okoliczności zdarzenia, poproś o interwencję - należy bezwzględnie poinformować dyżurnego o wszelkich okolicznościach zdarzenia, które pozwolą na skierowanie adekwatnych sił, w szczególności:
  • czy są ranni, ilu i w jakim stanie - konieczność wezwania pogotowia (jeśli jeszcze nie zostało powiadomione - zapytaj dyżurnego, czy masz wezwać pogotowie osobiście, czy to dyżurny powiadomi odpowiednie służby);
  • czy ktoś zachowuje się agresywnie, atakuje inne osoby lub grozi atakiem na inne osoby, zachowuje się wulgarnie lub nieobyczajnie, zmusza inne osoby do określonego zachowania się, grozi popełnieniem samobójstwa (konieczność wezwania pogotowia);
  • liczba osób uczestniczących w zdarzeniu (np. czy jest to większa grupa);
  • czy ktoś używa niebezpiecznego narzędzia, ma ze sobą broń itp.;
 • udziel odpowiedzi na wszelkie pytania dyżurnego;
 • nie rozłączaj się do czasu otrzymania od dyżurnego informacji o przyjęciu zgłoszenia i skierowaniu funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia (dyżurny może poprosić o pozostanie na linii do czasu przyjazdu funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia);
 • jeśli masz wątpliwości, co robić, poproś dyżurnego o wskazówki.

3. podczas oczekiwania na przyjazd Policji:

 • upewnij się, że wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu są bezpieczne albo oczekują na udzielenie pomocy;
 • podejmij niezbędne działania zabezpieczające - jeśli jest na to czas, przygotuj niezbędne dokumenty (ale pamiętaj: najpierw ludzie i ich bezpieczeństwo, później dokumenty);
 • poinformuj swojego/-ją bezpośredniego/-nią przełożonego/-ną o zdarzeniu i postępuj zgodnie z przedstawionymi przez niego/nią wskazówkami;
 • jeśli jesteś osobą upoważnioną do wzywania Policji na teren uczelni pamiętaj o wypełnieniu i wysłaniu zawiadomienia o wezwaniu Policji.

Pliki do pobrania
pdf
Porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w Krakowie ws. [...] zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren UJ
pdf
Zarządzenie nr 95 Rektora UJ ws. zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren UJ Policji [...]
pdf
Wykaz stanowisk upoważnionych przez Rektora UJ do wzywania w jego imieniu Policji na teren uczelni oraz wyrażania zgody na jej wkraczanie
pdf
Wzór zawiadomienia o wezwaniu Policji na teren UJ
doc
Wzór zawiadomienia o wezwaniu Policji na teren UJ