Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady kontaktu

Z naszej pomocy może skorzystać każda osoba studiująca, przygotowująca rozprawę doktorską lub zatrudniona na UJ. Nie ma znaczenia, czy studiujesz w formie stacjonarnej, czy niestacjonarnej lub w oparciu o jaką umowę wykonujesz swoją pracę na uczelni.

Skontaktuj się z nami w szczególności jeśli:

 • jesteś osobą pokrzywdzoną lub świadkiem przestępstwa na UJ;
 • jesteś osobą pokrzywdzoną lub świadkiem sytuacji naruszającej zasady bezpieczeństwa lub równego traktowania na UJ;
 • jesteś osobą pokrzywdzoną lub świadkiem dyskryminacji na jakimkolwiek tle, molestowania, molestowania seksualnego, mowy nienawiści itp. na UJ;
 • jesteś osobą transpłciową lub niebinarną i potrzebujesz wsparcia w zakresie funkcjonowania na UJ, w tym korzystania z usług sieciowych;
 • uważasz, że niektóre miejsca na terenie UJ stwarzają zagrożenia dla osób, które z nich korzystają;
 • masz pomysł na organizację inicjatywy promującej bezpieczeństwo i równe traktowanie na UJ.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej (np. imię, nazwisko, numer albumu);
 • jeśli zgłoszenie dotyczy zachowania konkretnej osoby - dane tej osoby (np. imię, nazwisko, wydział/instytut, kierunek studiów);
 • opis sytuacji, której dotyczy zgłoszenie;
 • informację, komu jeszcze zgłoszono daną sprawę (na uczelni i poza nią);
 • ewentualne materiały i dokumenty związane ze sprawą (np. maile, zrzuty ekranu, wiadomości tekstowe).

Nasz zespół może również podjąć decyzję o przyjęciu zgłoszenia, które nie zawiera wszystkich powyższych informacji. Każdorazowo tego typu zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie.

Oferujemy m.in.:

 • konsultacje, w ramach których dowiesz się, jakie są dostępne ścieżki zgłoszenia niepożądanych sytuacji czy zachowań, które naruszają Twoje bezpieczeństwo osobiste lub w wyniku których doświadczasz nierównego traktowania;
 • przyjęcie formalnego zgłoszenia związanego z doświadczaniem sytuacji naruszających Twoje bezpieczeństwo osobiste czy związanych z nierównym traktowaniem;
 • pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (i dalej: dyscyplinarnego) w związku z doświadczeniem na uczelni niepożądanych sytuacji;
 • pomoc w powiadomieniu odpowiednich jednostek lub organów uczelni w związku z doświadczaną przez Ciebie sytuacją;
 • przekazanie informacji, jak wygląda proces złożenia zawiadomienia na Policję lub do innych organów ścigania w związku z doświadczaniem sytuacji, która może naruszać przepisy prawa;
 • przekazanie informacji, gdzie na uczelni – i poza nią – możesz otrzymać wsparcie w związku z doświadczaną sytuacją, która jest dla Ciebie niekomfortowa.

Nasz zespół nie oferuje:

 • pomocy prawnej, porad prawnych i mediacji (jeśli potrzebujesz tego typu wsparcia, skorzystaj z informacji zawartych w sekcji: pomoc prawna);
 • pomocy psychologicznej (jeśli potrzebujesz tego typu wsparcia, skorzystaj z informacji zamieszczonych w sekcji: pomoc w sytuacjach kryzysowych);
 • pomocy w sprawach stypendialnych, socjalnych oraz w sprawach regulaminowych i tych z zakresu toku studiów (do tego celu są powołane odpowiednie jednostki w ramach Centrum Wsparcia Dydaktyki);
 • zastępowania osoby zgłaszającej w kontaktach z innymi osobami, podmiotami, instytucjami i organami pozauniwersyteckimi zaangażowanymi w sprawę oraz pośrednictwa w takich kontaktach (np. negocjacji z nieuczciwym wynajmującym, kontaktu z właścicielem prywatnego akademika itp.);
 • reprezentowania osoby zgłaszającej w kontaktach z organami ścigania i organami administracji państwowej;
 • załatwiania spraw urzędowych w imieniu osoby zgłaszającej;
 • umawiania wizyt lekarskich.

Kontakt z nami nie musi być równoznaczny z formalnym zgłoszeniem niepożądanej sytuacji na uczelni. Bez Twojej wiedzy i zgody nie zdecydujemy się na podjęcie dalszych, formalnych kroków w sprawie, która Ciebie dotyczy. Musisz jednak wiedzieć, że w określonych przypadkach jesteśmy zobowiązani powiadomić o niej władze uczelni lub organy ściągania. Przykładowo będzie to dotyczyć sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz przestępstwa ściganego z urzędu (np. zgwałcenia lub pobicia). Możemy być również zobowiązani do poinformowania władz uczelni o sytuacjach, które stanowią naruszenie innych obowiązujących przepisów prawnych.

Zgłoszenia omawiane są w ramach zespołu – wszystkie osoby zatrudnione w Dziale posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązane są do zachowania w tajemnicy zgłoszonych informacji.