Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Tydzień Jakości Kształcenia 2022 - wydarzenia organizowane przez Bezpieczni UJ

Tydzień Jakości Kształcenia 2022 - wydarzenia organizowane przez Bezpieczni UJ

Tydzień Jakości Kształcenia to cykliczne wydarzenie organizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, którego celem jest zwiększanie świadomości znaczenia działań projakościowych na uczelni, jak również dostrzeganie różnorodnych czynników, które wpływają na ocenę jakości kształcenia. W ślad za poprzednimi aktywnościami Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów w tegoroczną edycję włącza się Dział Bezpieczni UJ

 

W ramach tegorocznej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ przygotował następujące wydarzenia:

 

Model dawania informacji zwrotnej - warsztat podnoszący kompetencje komunikacyjne

​Warsztat będzie dotyczyć tego jak w trudnych sytuacjach – konfliktowych, dyskomfortowych, związanych z naruszeniem granic czy doświadczaniem nierównego traktowania – dawać informację zwrotną w oparciu o model opierający się na założeniach edukacji antydyskryminacyjnej.

Prowadzące: Agnieszka Sznajder, Aleksandra Migalska

Termin: 23 marca (środa), godz. 11.00-13.00

 

Zjawisko dyskryminacji w środowisku akademickim - aspekty teoretyczne i prawne

Szkolenie będzie dotyczyć mechanizmu dyskryminacji, wraz z elementem warsztatowym w postaci analizy autentycznych przykładów zachowań dyskryminacyjnych w środowisku akademickim.

Prowadzący: Wojciech Jarczyk

Termin: 24 marca (czwartek), godz. 10.00-15.00

 

Bezpieczeństwo i równe traktowanie w środowisku akademickim – działalność Bezpieczni UJ

Prezentacja działań podejmowanych przez Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ związanych z bezpieczeństwem i równym traktowaniem w środowisku akademickim, w tym form wsparcia i kontaktu oferowanych przez Dział.

Prowadzący: Michał Powszedniak

Termin: 24 marca (czwartek), godz. 15.00-16.00

 

Więcej informacji o wydarzeniach i sposobie rejestracji dostępne jest na stronie Tygodnia Jakości Kształcenia.

Znajdź nas również