Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Pomoc prawna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego, możesz udać się po pomoc do szeregu różnych organizacji i instytucji, w tym w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przykładowo możesz skorzystać z nieodpłatnego wsparcia Studenckiej Poradni Prawnej UJ, która udzieli Ci porady prawnej, jeśli nie stać Cię na poniesienie kosztów profesjonalnej, odpłatnej pomocy. Poradnia zajmuje się ponadto sprawami dyscyplinarnymi osób studiujących - studenci Poradni występują w roli obrońców obwinionych studentów.

Jeśli szukasz wsparcia w zakresie rozwiązania konkretnego problemu na drodze mediacji lub w inny polubowny sposób, możesz skontaktować się z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów. Centrum to świadczy m.in. pomoc w rozwiązywaniu sporów w środowisku akademickim.

Obydwie wspomniane organizacje działają przy Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych Studenckiej Poradni Prawnej UJ oraz Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną lub świadkiem przestępstwa, skorzystaj z porad zamieszczonych w poradniku dotyczącym zgłaszania przestępstw organom ścigania. Pamiętaj także o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego na uczelni.

Pomoc prawna poza Uniwersytetem Jagiellońskim

Jeśli wolisz poszukać pomocy poza Uniwersytetem Jagiellońskim, możesz udać się do szeregu różnych organizacji i instytucji w Krakowie:

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania pomocy prawnej przez ww. organizacje i instytucje znajdziesz na stronach internetowych tych organizacji i instytucji.

Istnieje również możliwość uzyskania darmowej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w tym w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Krakowa. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.