Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc w sytuacjach kryzysowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Każdy z nas ma czasami w życiu jakiś trudny moment. Czasami okazuje się, że również inne osoby przechodziły przez bardzo podobne problemy w życiu. Warto wymienić się doświadczeniami, jak radzić sobie w kryzysie.

Jeśli potrzebujesz pomocy, może skorzystać z wsparcia oferowanego przez Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji "SOWA". Do ośrodka warto przyjść w przypadku każdego problemu emocjonalnego czy życiowego, którego nie możesz samemu rozwiązać. W ośrodku możesz porozmawiać z osobą dyżurującą o trudnościach w obszarze zdrowia psychicznego niekorzystnie wpływających na Twoje studia, pracę czy życie prywatne. Specjaliści zatrudnieni w SOWA znają się na specyfice problemów osób studiujących i zobowiązani są do zachowania poufności.

Wsparcie w ośrodku udzielane jest w paradygmacie interwencji kryzysowej. Specjaliści zatrudnieni w SOWA nie zajmują się więc leczeniem, tylko pomocą w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów. Wsparcie uzyskane w ośrodku nie zastąpi psychiatry czy psychoterapeuty, ale pomoże Ci się rozeznać, czy potrzebujesz takiej wizyty. W razie potrzeby otrzymasz pomoc w umówieniu wizyty u psychologa lub psychiatry.

Wsparcie w ośrodku jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Do 2018 r. podobną inicjatywą na Uniwersytecie Jagiellońskim był projekt "Stacja Konstelacja" ("Konstelacja Lwa"), realizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji "SOWA" oraz na archiwalnej stronie internetowej projektu "Stacja Konstelacja".

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc w sytuacjach kryzysowych poza Uniwersytetem Jagiellońskim

Jeśli wolisz poszukać pomocy poza Uniwersytetem Jagiellońskim, istnieje szereg instytucji i organizacji, które mogą Ci jej udzielić:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie - zapewnia pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzi dyżury telefoniczne dla osób dotkniętych trudną sytuacją życiową;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - udziela szeroko pojętego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać;
  • https://liniawsparcia.pl/ - Centrum Wsparcia, w którym pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie;
  • Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 - telefon zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 - telefon zaufania wspierający młodych ludzi w poradzeniu sobie z trudnymi sprawami;
  • Centrum Praw Kobiet - udziela wsparcia dla kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej;
  • Krakowski Instytut Psychoterapii - świadczy nieodpłatne usługi w zakresie poradnictwa i terapii dla mieszkańców Krakowa;
  • Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień - udziela świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
  • https://dyzurnet.pl/ - zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie (w tym materiałów przestawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, twardej pornografii, rasizmu, ksenofobii i innych nielegalnych treści).

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych przez ww. organizacje i instytucje znajdziesz na stronach internetowych tych organizacji i instytucji.