Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Spotkanie Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości na UJ

Spotkanie Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości na UJ

W dniach 13-14 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się spotkanie Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości – ogólnopolskiej sieci współpracy, zrzeszającej osoby zajmujące się na uczelniach wyższych bezpieczeństwem, równym traktowaniem, przeciwdziałaniem dyskryminacji, prawami i wolnościami akademickimi itp.

 

 

Pierwszego dnia obrady sieci otworzył Prorektor UJ ds. dydaktyki, Armen Edigarian. Pierwsza część spotkania w czwartek, 13 kwietnia, była poświęcona językowi inkluzywnemu w instytucjach publicznych. W tej części wystąpienie „Feminatywy. Czy jest się czego obawiać?” wygłosił Maciej Makselon, polonista, nauczyciel akademicki, redaktor literacki, mówca TEDx. Następnie w roli ekspertek wystąpiły Iwona Demko, artystka wizualna, femmenistka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz Nina Gabryś, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej, Przewodnicząca Rady ds. Równego Traktowania Urzędu Miasta Krakowa. Druga część czwartkowego spotkania dotyczyła wartości akademickich. Wprowadzenie do tej części wygłosiła Beata Kowalska, Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich UJ. Następnie głos zabrała Valentyna Ushchyna (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki), która przedstawiła swoje refleksje dotyczące raportu „W poszukiwaniu akademickiej solidarności”, a następnie Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), która wygłosiła wystąpienie pt. „Uniwersytet jako instytucja ucząca się”.

Drugi dzień spotkania poświęcony był wewnętrznym pracom sieci, w tym jej sformalizowaniu jako stowarzyszenia.

W spotkaniu wzięło łącznie udział niemal 40 osób pełniących na polskich uczelniach funkcje pełnomocników, pełnomocniczek, rzeczników, rzeczniczek itp., działających na rzecz bezpieczeństwa, równości (w tym równości płci), równego traktowania, równouprawnienia, praw osób studiujących, praw i wolności akademickich itp. Osoby te reprezentowały następujące uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ raz Biuro Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ.

Zobacz galerię zdjęć