Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Badanie bezpieczeństwa i równego traktowania 2022/2023

Badanie bezpieczeństwa i równego traktowania 2022/2023

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ zaprasza osoby studiujące lub przygotowujące rozprawy doktorskie do wzięcia udziału w drugiej edycji „Badania bezpieczeństwa i równego traktowania”.

Celem jest określenie poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania społeczności studenckiej i doktoranckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badanie trwa do 25 czerwca 2023 roku. Każda osoba uprawniona do wzięcia udziału otrzyma wiadomość e-mail na adres w domenie UJ zawierającą link do ankiety.

Dane zebrane w ankiecie posłużą jednostkom UJ do usprawnienia działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz poprawy warunków do nauki i prowadzenia badań naukowych. Na potrzeby badania bezpieczeństwo zdefiniowano jako stan, w którym nie odczuwamy zagrożenia (tzw. „poczucie bezpieczeństwa”), równe traktowanie zaś jako sytuację sprawiedliwego postępowania, które nie prowadzi do traktowania kogoś mniej korzystnie od innej osoby znajdującej się w porównywalnej sytuacji.

Badanie dotyczy bieżącego roku akademickiego (rozpoczętego 1 października 2022 roku). Odpowiedzi mają charakter poufny i zostaną przedstawione władzom UJ w formie zbiorczego raportu. Raport z badań będzie dostępny na stronie internetowej Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w budowanie bezpiecznego, wolnego od przemocy i dyskryminacji środowiska nauki i pracy!

Pytania i komentarze dotyczące badania prosimy kierować na adres e-mail: badania.bezpieczni@uj.edu.pl