Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Konkurs o Nagrodę im. Stefanii Karoliny Tatarówny

Konkurs o Nagrodę im. Stefanii Karoliny Tatarówny

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ we współpracy z projektem MINDtheGEPs mają zaszczyt ogłosić konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską uwzględniającą perspektywę gender i/lub perspektywę płci.

Konkurs ten stanowi element realizacji Planu równości płci dla UJ oraz ważny krok w promowaniu badań naukowych uwzględniających aspekty związane z równością płci.

Nagroda im. Stefanii Karoliny Tatarówny – pierwszej kobiety, która otrzymała tytuł doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim – przyznawana jest osobom autorskim najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich, przygotowanych w języku polskim lub angielskim, w dowolnej dziedzinie i dyscyplinie nauki, które uwzględniają perspektywę genderową i/lub perspektywę płci, złożonych i obronionych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach akademickich 2021/2022 i 2022/2023.

Nagroda im. Stefanii Karoliny Tatarówny zostanie przyznana za najlepszą pracę magisterską oraz za najlepszą pracę doktorską, oddzielnie w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych oraz w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu.

Termin przesyłania zgłoszeń: 19 maja, do godz. 23.59.

Prace konkursowe należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy.

Podstawą oceny prac magisterskich oraz doktorskich będą:

  • uwzględnienie w problemie badawczym perspektywy genderowej i/lub perspektywy płci,
  • występowanie perspektywy genderowej i/lub perspektywy płci w przyjętych metodach badawczych, wykorzystanej perspektywie teoretycznej i przeprowadzonych badaniach.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować:

  • elektronicznie na adres bezpieczni@uj.edu.pl,
  • telefonicznie do Oli Migalskiej, pod numerem +48 519 329 150.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkursu, terminów składania prac oraz rozstrzygnięcia, wysokości nagród, zawarte są w Regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Nagrody im. Stefanii Karoliny Tatarówny