Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca krajowa

Wszystkie osoby pełniące różnego rodzaju funkcje związane z prawami, wartościami, wolnościami akademickimi, równym traktowaniem, przeciwdziałaniem dyskryminacji, bezpieczeństwem na uczelniach, które chciałyby zaangażować się we współpracę w ramach nowo tworzonej sieci proszone są o kontakt z Działem Bezpieczni UJ (bezpieczni@uj.edu.pl).

Uniwersytet Śląski

  • Prof. dr hab. Jacek Górecki – Rzecznik Praw i Wartości Akademickich

Politechnika Krakowska

Uniwersytet Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera

  • Dr Rafał Majka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  • Prof. dr hab. Katarzyna Dudka – Rzecznik Praw Akademickich UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, katarzyna.dudka@umcs.pl)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet Opolski

Akademia Sztuki w Szczecinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • Dr hab. Aleksandra Derra – Pełnomocniczka ds. równego traktowania
  • Dr Bartłomiej Chludziński – Rzecznik Akademicki 
  • Dr Magdalena Kalińska – Pełnomocniczka ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów  

(https://www.umk.pl/uczelnia/wladze/pelnomocnicy/)

Akademia Pedagogiki Specjalnej

  • Dr Michał Szulawski - Mediator 

Akademia Sztuki Wojennej

Uniwersytet SWPS

  • Dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Uniwersytetu SWPS - Pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Uniwersytet Warszawski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Akademia Wychowania Fizycznego

  • Dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF – Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją

Politechnika Wrocławska

  • Dr hab. Karolina Jaklewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej – Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji (https://rowna.pwr.edu.pl/)

Uniwersytet Wrocławski