Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Just & Safer Cities for All

 Just & Safer Cities for All to projekt zajmujący się prewencją i zwalczaniem aktów przemocy motywowanej dyskryminacją w Europie.

Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security, EFUS) opracowało w partnerstwie z ośmioma europejskimi partnerami projekt, który ma za zadanie zwiększyć świadomość lokalnych władz w zakresie prewencji i zwalczania aktów przemocy motywowanej nienawiścią i zaproponować rozwiązania, które mogą być wdrożone na poziomie lokalnym. 

Mając na uwadze te cele ogłoszono konkurs (Call for practices), który ma pomóc w zbudowaniu banku dobrych praktyk w oparciu o innowacyjne inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym. Spośród zgłoszonych praktyk do Podręcznika Dobrych Praktyk zostanie wybranych pięćdziesiąt. Sam podręcznik zostanie upowszechniony w Europie w celu promowania lokalnych aktywności i zachęcania władz lokalnych do działania.

Wiecej informacji (w tym różne publikacje) znaleźć można na stronie internetowej projektu oraz w dostępnych poniżej materiałach.

Pliki do pobrania
pdf
Broszura informacyjna w języku polskim
pdf
Broszura informacyjna w języku angielskim