Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku popełnienia przestępstwa, a przestępstwo miało miejsce na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego lub zostało popełnione przez osobę studiującą lub pracującą na Uniwersytecie Jagiellońskim, skontaktuj się z osobami pracującymi w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Jakie działania może podjąć Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania Bezpieczni UJ?

W zależności od Twojej sytuacji i potrzeb, Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ będzie w stanie odpowiednio zareagować, np. wskazać sposoby dalszego działania, udzielić wskazówek dotyczących możliwości uzyskania pomocy albo wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Możesz również skorzystać z informacji zawartych w kursie „Bezpieczeństwo i higiena kształcenia. Zagadnienia psychospołeczne", jak również na poniższych stronach:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza Uniwersytetem Jagiellońskim

Jeśli wolisz poszukać pomocy poza Uniwersytetem Jagiellońskim, możesz skorzystać ze wsparcia instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych:

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania pomocy prawnej przez ww. organizacje i instytucje znajdziesz na stronach internetowych tych organizacji i instytucji.