Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku popełnienia przestępstwa, a przestępstwo miało miejsce na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego lub zostało popełnione przez osobę studiującą lub pracującą na Uniwersytecie Jagiellońskim, skontaktuj się z osobami pracującymi w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Jakie działania może podjąć Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania Bezpieczni UJ?

W zależności od Twojej sytuacji i potrzeb, Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ będzie w stanie odpowiednio zareagować, np. wskazać sposoby dalszego działania, udzielić wskazówek dotyczących możliwości uzyskania pomocy albo wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Możesz również skorzystać z informacji zawartych w kursie „Bezpieczeństwo i higiena kształcenia. Zagadnienia psychospołeczne", jak również na poniższych stronach:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza Uniwersytetem Jagiellońskim

Jeśli wolisz poszukać pomocy poza Uniwersytetem Jagiellońskim, możesz skorzystać ze wsparcia instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych:

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania pomocy prawnej przez ww. organizacje i instytucje znajdziesz na stronach internetowych tych organizacji i instytucji.