Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca międzynarodowa

Association of University Chief Security Officers (AUCSO)

Association of University Chief Security Officers (AUCSO) to stowarzyszenie zrzeszające osoby zajmujące się bezpieczeństwem w instytucjach szkolnictwa wyższego na terenie Wielkiej Brytanii, Europy oraz świata (reprezentujących łącznie 24 państwa). AUCSO stanowi forum współpracy, wymiany wiedzy, informacji, dobrych praktyk w obszarach związanych z bezpieczeństwem uczelni (zarządzanie kryzysowe, ciągłość działania, zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie terroryzmowi, zwalczanie handlu narkotykami itp.).

Uniwersytet Jagielloński w AUCSO reprezentują: Katarzyna Jurzak, Michał Powszedniak, Wojciech Jarczyk.

Więcej o AUCSO: https://www.aucso.org/

The Guild – Gender and Diversity Working Group

The Guild of European Research-Intensive Universities, tzw. Gildia, to związek 21 najbardziej wyróżniających się uniwersytetów europejskich z 16 krajów, którego celem jest wzmacnianie głosu uczelni w Europie.

W ramach Gildii funkcjonuje Gender and Diversity Working Group, której celem jest współpraca przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii dotyczących płci i różnorodności na zrzeszonych w Gildii uczelniach, m.in. poprzez dzielenie się dobrymi praktykami oraz dyskusje na temat znaczenia płci i różnorodności w obszarze edukacji, badań i innowacji.

Uniwersytet Jagielloński w Gender and Diversity Working Group reprezentuje dr Stella Strzemecka.

Więcej o The Guild: https://www.the-guild.eu/

Więcej o The Guild na UJ: https://the-guild.uj.edu.pl/

Więcej o Gender and Diversity Working Group: https://www.the-guild.eu/activities/gender-and-diversity.html

Una Europa – Diversity Council

Una Europa to związek 11 europejskich uniwersytetów badawczych: Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, University College Dublin, University of Edinburgh, Uniwersytet w Helsinkach, Uniwersytet Jagielloński, Universiteit Leiden, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universität Zürich. Uczelnie te kształcą łącznie niemal pół miliona osób i wspólnie działają na rzecz rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego oraz europejskiej przestrzeni badawczej poprzez stworzenie uniwersytetu przyszłości - prawdziwie europejskiego międzyuczelnianego środowiska, budowanego na potencjale zrzeszonych uczelni.

W ramach Una Europa funkcjonuje Diversity Council, działająca na rzecz różnorodności w szkolnictwie wyższym. W ramach projektu 1Europe realizowanego przez Una Europa funkcjonowały 4 grupy robocze (action groups, AG):

  1. Data Collection (gromadzenie danych i wskaźników związanych z różnorodnością na uczelniach);
  2. Good Practices (zbieranie dobrych praktyk dot. różnorodności);
  3. Education (przygotowanie otwartych kursów online, tzw. MOOC, dot. różnorodności);
  4. Research (udostępnianie efektów prac Diversity Council na potrzeby badań).

Obecnie Diversity Council uczestniczy w realizacji projektu Una Futura w ramach Una Europa.

Uniwersytet Jagielloński w Diversity Council reprezentują: Michał Powszedniak, dr Stella Strzemecka (2021-2022).

Więcej o UNA Europa: https://www.una-europa.eu/

Więcej o UNA Europa na UJ: https://una-europa.ic.uj.edu.pl/